Сборник казуси по гражданскоправни науки

Настоящият сборник съдържа казуси, по-голямата част от които са давани на писмени държавни изпити по гражданскоправни науки с одобрението на съответните комисии за провеждането на такъв вид изпити. Книгата е разделена на две части, като в първата са изложени 33 казуса с конкретно завадени към тях въпроси и приложена съдебна практика. Във втората част са предвставени в цялост съдебните решения от посочената практика, подредени по хронологичен ред, за да може ползващият сборника да се ориентира по-лесно в търсенето на съответното решение от съдебната практика. Целта на сборника е да помогне на студентите в тяхната подготовка за явяване както на държавни изпити, така и на различни видове състезания за решаване на казуси по гражданскоправни науки, които в последните години се организират на междууниверситетско ниво и станаха особено популярни. Предложените казуси биха представлявали интерес и за завършилите юристи при подготовката им за конкурс за адвокати и магистрати, както и за преподавателите в юридическите факултети.

Издател: Авалон Пъблишинг
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789549704266
Страници: 216
Корици: меки
Тегло: 189 грама
Размери: 12×19
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 14.00