Ръководство по стоманобетон/ Трето преработено и допълнено издание

В ръководството са разгледани основните въпроси, отнасящи се до изчисляването на стоманобетонни скелетни сгради и съоръжения. Основно внимание е отделено на изчисляването по носеща способност. Отделните елементи, като плочи, греди, колони и фундаменти, са разгледани в отделни глави. Обемът на ръководството е ограничен, поради което изчилсяването на предварително напрегнатите стоманобетонни елементи, както и особеностите при проектирането на стоманобетонни конструкции и хидротехническото строителство са изложени по-накратко. В последната глава са поместени таблици, необходими за статично изчисляване и оразмеряване на различни конструктивни елементи. Ръководството по стоманобетон е предназначено за студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Освен това може да служи и като помагало и на строителните инженери и техници от практиката.

Издател: Техника
Език: Български
Година: 2009
ISBN:
Страници: 336
Корици: меки
Тегло: 584 грама
Размери: 24×16
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 22.00