Рискметрия в екологичната сигурност

Развитието на екологичната сигурност се дължи на глобализацията на екологичните проблеми. Те са резултат от новите взаимоотношения и зависимости в системата „природа – човек-общество”. Най-вероятните екологични опасности по света в следващите години ще бъдат ръстът на населението на планетата; увреждането на биологичното разнообразие; климатичните промени и изтощаване на озоновия слой; недостиг на питейна вода; опасности от храни; бежанските вълни поради екологични катастрофи; обезлесяването; индустриалното замърсяване на въздуха, океана и почвата; ядрени опасности; екологичният тероризъм и редица други. Значим дял в създаването на екологични опасности имат новите технологии, процеси и оборудване, които имат водещо място в производството, разпределението и потреблението на продукцията. Може да се твърди, че екологичната сигурност е определящ фактор за устойчивото развитие – концепцията на бъдещето на Земята. Създаването на стабилно социално-икономическо развитие във всяка държава се съпровожда с формиране на безопасна околна среда за жизнената дейност на обществото и на отделния човек. Ето защо особено значим проблем в концепцията на екологичната сигурност е анализът и оценката й. Те доказано се базират на риска за околната среда и чрез него може да се установи нивото й. Достоверността на оценката на екологичната сигурност същевременно влияе пряко върху аргументите за вземане на решения за защита. Използването на нови технологии и усъвършенстването на съществуващите неминуемо се съпровождат с особен клас източници на екологични опасности – потенциално опасните обекти и дейности.

Издател: ВСУ “Черноризец Храбър”
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789547154407
Страници: 278
Корици: меки
Тегло:
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Екология, Природни и точни науки, Книги

Цена: 20.00