Реторика и Пъблик рилейшънс

Книгата на доц. дфн. Иванка Мавродиева е забележителен опит както за детайлно представяне на цялостна калейдоскопична картина на реторическата теория, така и за очертаване на нови пътища за изследователски анализ. Реторичните полета, термини и категории са коректно дефинирани. Стилът на авторката е изчистен от многословие и е доказателство за широка обща и научна култура в областта на реторическото познание. В книгата успешно се създава модел, който систематизирано представя основни дейности и се прилага в различни ситуаации. Идейният акцент е как се прави цялостен реторически анализ, „стъпка по стъпка“, при прилагането на основни реторически знания. Предложен е авторски прочит на основополагащи идеи, принципи, понятия в реториката на ПР.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789540735399
Страници: 264
Корици: меки
Тегло: 375 грама
Размери: 16.5×23.5
Наличност: Да
Раздел: Маркетинг, реклама и PR, Икономика, Книги

Цена: 15.00