Речник на турско-българските хибридни съществителни имена

Това е единствен по рода си речник. В него са включени производни съществителни имена, образувани на българска почва от турски думи или техни основи с български суфикси. Хибридни формации с турски основи не са изследвани досега не само в български, но и в другте езици с османотурско влияние. Повечето от лексемите принадлежат към диалектния фонд на българския език, а някои дори и там вече не се употребяват. Представеният езиков материал е ярка картина на турско-българската интерференция в миналото и основа за изследвания на османската лингвокултурна инвазия върху българската етнолингвокултурна система. Хибридните формации заемат особено място в българския лексикален фонд, тъй като показват степента на адаптиране на османизмите в езика приемник и тяхната роля в българското словообразуване. Те имат голямо значение за историческата диалектология, лексикология и за изследванията с когнитивна насоченост.

Издател: АИ Проф.Марин Дринов
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789543225736
Страници: 456
Корици: меки
Тегло: 550 грама
Размери: 14×20
Наличност: Да
Раздел: Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 28.00