Речник на българския език Т.14

Четиринадесетият том на Речника на българския език, изработен от колектива на Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките съдържа 6685 речникови статии на последната част от словника на буква П /прелет – пясъчножълт/. По-голямата част от думите са производни, образувани с многозначните представки пре-, при-, про-, които наслагват към основите смислови различия и разнообразни стилистични значения. Както и в предишните два тома от буква П, така и в този том, не са представени някои от потенциалните думи, образувани с тези твърде продуктивни представки, тъй като са напълно ясни по значение и имат рядка употреба. Голям е и броят на непроизводните думи, послужили за разгърнато словопроизводство, чиято семантика е представена пълно заедно с фразеологизмите и съставните термини, в които участват.

Издател: АИ Проф.Марин Дринов
Език: Български
Година:
ISBN: 9789543225439
Страници:
Корици: твърди
Тегло: 2098 грама
Размери: 17×24
Наличност: Не
Раздел: Речници на българския език, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 37.00