Рецепти за успех

Мисия на PR технологията е да създава доверие между една корпорация и нейната приоритетна публика. А това е възможно, ако на хората са демонстрирани ясни гаранции, че публичните им интереси са взети предвид при изработването на корпоративните стратегии. Ето защо всяка PR комуникативна програма не е нищо друго, а стремеж да се подпомогне процесът на поява на активно, т.е. действено и позитивно ориентирано към корпорацията обществено мнение. Ако това не стане, то е невъзможна реализацията на която и да е корпоративна стратегия. Тактически цели е възможно да се постигнат, макар и по-трудно, без подкрепа на общественото мнение, но не и стратегически план. Статуквото на всеки комуникатор стрямо отношението на общественото мнение към него общо взето е динамично – възможно е неутрално (липсва) отношение, негативно отношение, позитивно отношение. Оттук и ролята на PR технологията може да бъде сестематизирана в няколко посоки: създаване на предпоставки за поява на обществено мнение; неутрализиране на враждебно спрямо корпорацията обществено мнение или модифицирането му в посока позитивиране; укрепване на формирано положително обществено мнение; активизиране (“събуждане”) на скрито (латентно) обществено мнение. PR технологията, приложена към света на общественото мнение, изисква много добро познаване на публиката, на социалната обстановка и на тази основа предвиждане на тенденциите в развитието на общественото мнение. Това предполага точна квалификация и квантифициране на богатото многообразие от фактори, влияещи за неговото формиране в благоприятна посока, но също и на факторите, които могат да доведат до поява на критично или враждебно за порпоративната политика обществено мнение. Здравко Райков

Издател: Атлантис – ГК
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9549117421
Страници: 206
Корици: меки
Тегло: 209 грама
Размери: 24×16.5
Наличност: Не
Раздел: Маркетинг, реклама и PR, Икономика, Книги

Цена: 12.00