Пътят към нас: шест, осем, едно CD

България, представена в контекста на един динамичен преход и отваряне към по-глобален мащаб на социокултурните процеси в Европа и света, е мотивът на „ШЕСТ ОСЕМ ЕДНО“ – филм-музей, вплитащ в повествованието си историческото достойнство и културната идентичност на българския народ. Чрез хронологично проследяване на различните културно-исторически пластове по българските земи музейният ракурс на филма проследява изграждането на една национална самобитност и култура. Разделен на три части „ШЕСТ ОСЕМ ЕДНО“ условно разделя историческото време на три стойностни етапа: Генезиса на цивилизация по българските земи: в тази част галерии от пещери -алюзия за първоутробното начало, и пещерните рисунки с шамански произход, които изразяват преходния етап към цивилизиционно пораждане, в съчетание с текстовете с орфически характер, обединяващи шаманизма и преминаването към организиран религиозен пантеон, обозначават началото на катедралната история на българската държавност и народопсихология. Втората част проследява въвличането на България в потока на историята като единна централизирана държава със своя съдба и същност, наследила достиженията на тракийската и римската цивилизации. Движението на епизода е организирано на топографски принцип като очертаване на път по картата на културноисторическите процеси и превратности – постоянен преход между върхове и пропасти. Преходът към финала на „ШЕСТ ОСЕМ ЕДНО“ е изграден контрастно: успоредна реминисценция за мрачните пет века на робско подтистничество и за „светая светих“ на българската самобитност – християнството, видяно като мост към волеизявата на Априлското въстание и Освобождението, съчетани със следосвобожденските начала на независимото развитие на България. Финалният цитат “ Такива бяхме ние. И ще разказваме, за да се знае…“ -функционира като обобщение на филма – осъзнаване на ценността на паметта и културната идентичност в настоящия преходен етап на приобщаване към глобализационните процеси. Триизмерните анимации имат знаково присъствие в „ШЕСТ ОСЕМ ЕДНО“ и функционират като елипси във времето, които възкресяват от руините емблематичните за българската култура и държавност символи. „ШЕСТ ОСЕМ ЕДНО“ съсредоточава въздействието приоритетно върху картината и музиката с преобладаващи етномотиви от българския фолклор, композирана специално за филма. Поетично поднесените субтитри съзнателно подсилват научните и описателни тоналности на повествованието. Като краен резултат филмът се стреми цялостно да промотира България и да мотивира както собствено-българския, така и интеркултурния и собствено-чужд познавателен стремеж към осъзнаване на национаналното достойнство и културна идентичност за всеки зрител спрямо определена отправна точка на световната карта на нациите.

Издател: Offline film
Език: Български
Английски
Година:
ISBN:
Страници:
Корици:
Тегло: 86 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Книги за България, Книги

Цена: 8.00