Първи стъпки в радиоелектрониката

Авторът на тази книга – доц. д-р инж. Атанас Шишков, е един от доайените на българска та научна и научно – по пулярна литература в областта на радиоелект рониката. В продължeние на няколко десетиле тия неговите многобройни книги са настолно четиво на хиляди ученици и студенти,техници и инженери, любители и професионалисти. Благодарение на тези книги читателите са навлизали и овладявали теорията и практиката на съвременната магия — създаването и работата с радиоелектронните устройства. Запален радиолюбител от юношеските си години, завършил физика и радиоинженерство, работил като учител в техникуми и преподавател в ЦИИУ, той продължава да пише и обяснява ясно и разбираемо, методично и с подчертано практическа насоченост. Такава е и основно преработената книга „Първи стъпки в радиоелектрониката“. От нея: • ще си припомните основните неща от фи- зиката и електротехниката, необходими за усвояване на радиоелектрониката; • ще се запознаете с принципите и устрой- ството на радиоелектронните устройства; • ще научите много за полупроводнико- вите прибори и основните блокове на устройствата. Накратко, ще сте готови да навлезете сме- ло и уверено в чудния свят на радиоелектро- никата.

Издател: Техника
Език: Български
Година: 2002
ISBN: 9540306310
Страници: 300
Корици: меки
Тегло: 310 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Учебници за профилираните гимназии – технически, 9 клас, Учебници

Цена: 17.00