Програмиране = ++ Алгоритми

Книгата е оригинално българско творение, неотстъпващо от световното ниво в разглежданата бързо развиваща се съвременна област на компютърната информатика. Тя съчетава програмистка практика с теория, изградена върху математически методи, което допринася за по-добро разбиране и прилагане на многобройните алгоритми, съдържащи се в нея. Предназначена е за читатели, които биха оценили този синтез – ученици и техните учители, студенти и техните преподаватели, професионални програмисти и техните ръководители и разбира се, тя е за всички любители.
Книгата може да служи и като превъзходен университетски курс за въведение в алгоритмите и структурите от данни. Може да се каже, че научното и педагогическото й ниво е значително. Всъщност тя е експериментирана от авторите й в курса „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Забележимата разлика с повечето университетски учебници и ръководства по алгоритми и структури от данни е, че авторите използват подход „отдолу-нагоре“, тръгвайки от самото програмиране, за да стигнат до теорията. Това обяснява и значителното присъствие в книгата на цялостно завършени, елегантно оформени програми с изходен текст на езика Си. За начинаещия читател то може да служи като пътеводител в една обширна област, а за запознатия с тази област опитен програмист то има качества на справочник. Емил Келеведжиев, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
За създаването на качествени програми не е достатъчно перфектното владеене на един език за програмиране. Без сериозни познания в областта на алгоритмите не е възможно да се направи ефективна програма, особено когато се работи с големи обеми от данни. За съжаление, в достъпната за българския читател литература съществува празнота в това отношение. Наличните текстове са малко и не покриват достатъчно добре темата. Книгата, която държите в ръцете си, е следващо, по-мъдро и по-систематично, усилие след двутомното издание на единия от авторите – Преслав Наков – добре познато на всички, които в последните години са участвали в състезания по програмиране. И Преслав Наков, и Панайот Добриков са дългогодишни участници в състезания по програмиране. Отначало за ученици, а по-късно и за студенти. И двамата имат огромен опит в решаване на програмистки задачи с определено алгоритмичен характер. А многообразието от алгоритми и алгоритмични техники, много решени примери и много задачи за самостоятелна работа, са основни характеристики на настоящата книга. Разбира се, никое издание, колкото и обемисто да е то, не може да обхване абсолютно всичко, което е направено от човечеството в областта на алгоритмите, но работата, която двамата автори са свършили, е чудесна. доц. Красимир Манев, Факултет по Математика и Информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, Американски университет – Благоевград
Неслучайно авторите на книгата са поставили за нейно заглавие „Програмиране = ++Алгоритми;“. Макар такова опростяване все повече да губи своята актуалност в съвременното програмиране, изборът на алгоритми (и структури от данни) продължава да оказва значително влияние върху ефективността на почти всяка програма. Основният акцент в настоящата книга е поставен върху проектирането и анализа на компютърни алгоритми, независимо от конкретния език за програмиране, макар за реализацията им да е избран Си. Предложено е задълбочено и изчерпателно изложение, което се възприема лесно от читателя; едно наистина рядко съчетание. Не може да не се подчертае, че авторите са сред най-изявените състезатели по програмиране у нас и, макар и млади, имат значителен практически опит във водещи софтуерни фирми. С тази книга на читателя се дава възможност да се запознае с важни и фини програмистки техники. доц. Асен Рахнев, Пловдивски Университет

Издател: Top Team Co-София
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 954890506X
Страници: 696
Корици: меки
Тегло: 676 грама
Размери: 23.5×17
Наличност: Не
Раздел: Програмиране, Компютри и интернет, Книги

Цена: 33.00