Проф.д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура

СЪДЪРЖАНИЕ ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 9 М. Ваклинова, Ирина Щерева, Снежана Горянова, АИМ при БАН – София, Преславският дворец след Ст. Ваклинов 11 Казимир Попконстантинов, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Още веднъж за т.нар. мартириум в Плиска. 24 Васил Гюзелев, СУ “Св. Климент Охридски”, Бележки върху историята на българските земи и българите половин столетие преди въстанието на Асеневци (1186 – 1188) 33 Йордан Андреев, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Цар Иван Шишман и Дан воевода. 45 Аксиния Джурова, ЦСВП “Иван Дуйчев”, СУ “Св. Климент Охридски”, Още един ръкопис от т. нар. “карахисарска” група от ЦСВП “Иван Дуйчев”. 51
ARCHAEOLOGIA PALAEOCHRISTIANICA 61 Тодор Енчев, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Още по въпроса за деамбулаториума в раннохристиянските базилики 63 Георги Атанасов, Исторически музей – Силистра, За дати ровката и принадлежността на скалните гробници в м. “Кирика” до с. Калугерица, Шуменско. 68 Боян Думанов, СУ “Св. Климент Охридски”, Една късноантична катарама с изображение на конник. 77
HISTORIA ET ARCHAEOLOGIA PROTOBULGARICA. 83 Цветелин Степанов, СУ “Св. Климент Охридски”, Владетелско поведение и политическа идеология в Рах ИотасЛса (VIII – IX в.), или за един паралел в българската и уйгурската история. 85 Борислав Павлов, СУ “Св. Климент Охридски”, Два комплекта средноазиатски мъжки накити и параден кавалерийски набор от колективната находка от Малая Перешчепина (опит за формулиране на проблема). 91 Мариела Инкова, НИМ – София, Аварски иновации в старобългарската култура? 99 Станислав Станилов, АИМ при БАН – София, Тезата за “лицевия образ” и паметниците на художествения метал на Долния Дунав. 113 Валентин Плетньов, РИМ – Варна, За датировката и произхода на трапецовидните токи с изображения на животни. 124 Игор Кызласов, Москва, Тюркская рунология на пороге нового века. 131 Светлана Венелинова, РИМ – Шумен, Дунавско-Балканската писмена група и руническите паметници от Брегалнишко и Южните Родопи. 152 … HISTORIA ET ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIA 179 …

Издател: УИ”Св.Кирил и Методий”
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9545244445
Страници: 472
Корици: меки
Тегло: 704 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Средновековна история, История на България, История, Книги

Цена: 13.00