Процеси и апарати 11. клас

Курсът по ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ представлява своеобразен конгломерат от познания в различни области – физикохимия, машинно инженерство, механика на флуиди, процеси на пренос на топлинна енергия и маса. Фактическият материал е подбран така, че да ви насочи към същността на процесите без да се прибягва до задълбоченото им описание. Така е избегната необходимостта от въвеждането на математически апарат, който сериозно би надвишил изискванията за средните училища. Смятам, че за вас е важно да разберете физическата основа на процесите, да добиете представа за движещите сили, които ги пораждат и за факторите, които влияят на скоростта и степента на протичането им. Ще се запознаете и с някои основни характеристики на апаратите и машините, които се използват в промишлените инсталации. Където е възможно, са решени конкретни примери, като е използван елементарен математически апарат. Така по-лесно ще възприемете иначе сухият теоретичен анализ. Повечето процеси са разгледани само описателно, защото математическите изчисления изискват познания по диференциално и интегрално смятане. д-р инж. Бойка Дойчева

Издател: Нови знания
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9549315010
Страници: 184
Корици: меки
Тегло: 210 грама
Размери: 127×0
Наличност: Да
Раздел: Учебници за профилираните гимназии – технически, 11 клас, Учебници

Цена: 6.80