Право на Европейския съюз/ Трето издание

Целта на настоящото изследване е да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския Съюз – автономното вътрешно право на наднационалната организация, в която България е пълноправен и пълноценен участник. Настоящият труд е съобразен с действащото право и със съдебната практика към ноември 2011 г. и има за цел да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите На правото на Европейския съюз. Предназначено както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право, изследването се стреми да отрази богатата съдебна практика на Съда на ЕС, основният гарант за неговото спазване и прилагане на територията на на целия Европейски съюз.
Изданието е трето основно преработено и допълнено. Целта му е да представи актуална и обективна картина на европейския правов ред след Лисабон. Натрупаната институционална и съдебна практика позволяват да се очертаят първите тенденции и преценки за функционирането на европейското обединение в началото на XXI век, основани на анализ на неговата автономна правна система, създадена с амбицията да бъде основа за един истински политически съюз.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9789542817185
Страници: 824
Корици: меки
Тегло: 885 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Право на Европейския съюз, Право, Книги

Цена: 26.40