Праславянските племена Ч.1/А/

Книгата ПРАСЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА съдържа първата част от изследване, предлагащо друг поглед върху проблемите за произхода на славяните и съдбата на тракийския етнос. Според тезата на автора римската експанзия в балкано-дунавските земи е предизвикала изселване на част от тракийското население на север. Преселниците намерили нови обиталища в земите между Северните Карпати и Балтийско море, междуречието Днестър – Днепър и долината на Тиса. Така се създали три праславянски племенни групировки – ВАНТИ (ВЕНЕДИ), АНТИ и ГАНТИ. През VI в. западната групировка получила ново название СКЛАВИНИ, което се наложило като общ етноним за трите клона. Така в изследването показано, че славяните са потомци на тракийските изселници от балкано-дунавските земи. Отхвърлена е общоприетата днес теза за прикарпатска прародина на славяните. Авторът използва названието праславяни за периода до края на V в. и него са означени траките по двата бряга на Дунав. Проследява се формирането на праславянските (тракийски) племена преселението при римското завладяване.

Издател: Институт по балканистика
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789549493085
Страници: 274
Корици: меки
Тегло: 430 грама
Размери: 23.5×16.5
Наличност: Не
Раздел: История на Балканите, Обща световна история. Справочници, История, Книги

Цена: 10.00