*Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот

Проблеми на гражданския и търговския оборот
– Анализ на нормативната уредба – Казуси и правни решения – Преглед на съдебната практика
Книгата насочва вниманието на читателя към внякои практически въпроси, свързани с режима на възникване, упражняване, прехвърляне и защита на правото на собственост. Представен е анализ на съществени проблеми в уредбата на собствеността във вещното, наследственото, семейното, поземленото право, разпореждането с имущество на юридически лица, статута на енергийните обекти, съдебните производства за защита на правото на собственост.
Изданието е съобразено с действащото законодателство към 20 април 2009 г.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2009
ISBN:
Страници: 528
Корици: меки
Тегло: 590 грама
Размери: 21×14
Наличност: Не
Раздел: Право, Книги

Цена: 22.80