Практически съвети по лозарство и винарство

Настоящата книга дава познания по най-важните практически въпроси на лозарството и винарството в България. Подробно са развити въпросите, свързани със създаването, обзавеждането и поддържането на лозовите насаждения. Подобаващо място е отделено на производството на присадени вкоренени лози. Представени са накратко перспективните винени и десертни сортове лози. Особено внимание е отделено на опазването на лозовите насаждения от болести (физиологични и инфекциозни) и неприятели. В подходяща форма са дадени практическите съвети по преработката на гроздето в алкохолни напитки, както и грижите за вината по време на съхранение. Книгата е ценно и навременно практическо помагало, което може да се ползва от ученици от селскостопанските техникуми, от студенти от земеделските колежи и висши училища, от еднолични земеделски производители, кооперации, сдружения, преработвателни предприятия и специалисти работници в областта на селското стопанство и хранителната промишленост в общините и областите с подходящи условия за лозарство и винарство. Авторите

Издател: Земиздат
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9540504309
Страници: 360
Корици: меки
Тегло: 285 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Растениевъдство, Лично стопанство, Книги

Цена: 10.00