Поощрителните норми в наказателното право

Румен Марков (роден през 1958 г. в гр. София) е завършил Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ през 1983 г. След това работи като следовател (1983-1985) и преподавател в Академията на МВР (АМВР) (от 1985 г, до сега). През 1991 г. защитава дисертация, в резултат на което му е присъдена образователната и научна степен „доктор по право“. През 1998 г. получава научното звание „доцент“. На 1.05.2004 г. със заповед на министъра на Вътрешните работи Румен Марков е назначен за ректор на АМВР. През 2005 г. с Указ на президента на Република България е удостоен със звание „генерал-майор“. Румен Марков е автор на монографиите „Поощрителните норми в наказателното право“ (2001) и „Доброволният отказ от престъпление“ (2000), както и на множество студии и статии по проблемите на наказателното право.

Издател: Фондация Нац. и межд.сигурност
Език: Български
Година: 2001
ISBN: 954-90695-2-4
Страници: 224
Корици: меки
Тегло: 190 грама
Размери: 20×14
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 8.00