Политическата стратегия: система, рационална структура, модел

В книгата е направен опит да се проникне основно в системата на стратегията, която всъщност се състои от два вида елементи: цел и средства за нейното постигане, игнорирайки по този начин съществуващата обобщена представа за нея и разглеждането й обикновено като първично понятие. А самата обобщена представа от своя страна предопределя разглеждането на стратегиите автентично, с конкретно тяхно проявление и направление /среда на функциониране/, без да се търси типичното в самите системи между иначе принципно различните стратегтии. Основна задача на изследването е създаването на необходимия инструментариум, който да притежава универсално приложение във всякакъв тип стратегически явления, независещ от техните специфични проявления и още повече, с който свободно да се оперира в дадена стратегическа система по такъв начин, че да могат да се обясняват всички процеси, протичащи в нея и чрез който да се проектират нови такива.

Издател: Фабер
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789544005320
Страници: 164
Корици: меки
Тегло: 218 грама
Размери: 15×20
Наличност: Да
Раздел: Социология и политология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 10.00