Поетика на киното

“Поетика на киното” предлага радикално нов поглед към явлението Кинематограф. Книгата представлява опит да се построи разгърната философски обоснована и практически приложима система на кинематографичното изкуство. Като оспорва доминиращата традиция на семиологическите и психологически възгледи и като отхвърля светския тип естетики, авторът разкрива извънзнаковата, ипостасна природа на кинообраза. В тази светлина са анализирани основните кинематографични закони, похвати, кодове и изразни средства, а една обширна част е посветена на драматическия филмов разказ, на неговите елементи, величини, категории, структура и модели. “Поетика на киното” е плод не само на дългогодишни теоретически занимания и работа със студенти, но представлява и личната равносметка на автора като сценарист и режисьор. Книгата е насочена към студенти и специалисти по кино и медии, както и към широк кръг читатели, интересуващи се от изкуство, философия, теология, естетика и хуманитаристика.

Издател: Агата-А
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789545400834
Страници: 692
Корици: меки
Тегло: 850 грама
Размери: 15×21.5
Наличност: Не
Раздел: Кино, Изкуство, Книги

Цена: 28.00