Плоският данък 2008г. + Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Държавен вестник бр.113 от 2007 г. са публикувани промените в Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Промените в ЗДДФЛ са в сила от 1.01.2008 г. и имат за цел осъвременяване на уредбата по отношение на облагането на дохода на физическите лица в хармонизирането на българското данъчно законодателство с правото на Европейския съюз (ЕС). Безспорен факт е, че данъчното облагане на физическите лица е един от най-важните лостове на данъчната система във всяка държава. ЗДДФЛ е един подобрен закон, съобразен със съвременната данъчна теория и практика на страните с развита пазарна икономика и най-вече на ЕС. Новите принципи, но които е изграден законът, го правят изключително ефективен от практическа гледна точка и той играе важна роля за формирането на бюджетните приходи. Въвеждането на плоския данък в комбинация с още по-затегната фискална политикая са двата най-характерни моменти на бюджета за 2008 г.

Издател: Икономика Прес
Език: Български
Година: 2008
ISBN:
Страници: 204
Корици: меки
Тегло: 260 грама
Размери: 20×14
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 10.00