Пълна психодиагностика на човека

РАЗЧИТАНЕ НА ПСИХИКАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА НА ВСЕКИ ЧОВЕК: * ПО НЕГОВИЯ ВЪНШЕН ВИД * ЧРЕЗ ТЕСТОВЕ * С ПОМОЩА НА АСТРОЛОГИЯ И ИМЕНОЛОГИЯ
Психодиагностиката на човека е един от най-интересните и най-важните проблеми в психологията. В това издание авторът описва особеностите и признаците на различните типове темперамент, представя конкретни методики във вид на тестове за определяне на характерологичните черти на личността, разглежда древните учения за характера: астрология, именология, физиогномика и възможностите за съвременното им използване.
Познаването на същността на темперамента, умението да се определи грамотно неговия тип, както и познаването на психологическите свойства на личността (характера, способности, мотивация, насоченост и др.) са важни не само за педагога, училищния или практическия психолог. Това са умения, необходими както за ръководителите на фирми и мениджъри, така и за всички, които желаят да опознаят бързо човека срещу тях. Те ще им помогнат при общуването по време на работа, за самоконтрол на поведението, за правилно възприемане и разбиране на другите хора, за познаването на индивидуалните си психологически качества и възможности, както и за адекватна оценка на себе си и останалите.
Книгата е предназначена за всички, които се интересуват от проблемите на психологията на характера и психодиагностичните методи.
Анатолий Василиевич Батаршев е доктор на психологическите науки, заслужил педагог-психолог, професор, почетен член на Международната академия на психологическите науки, на Международната академия на науките по педагогическото образование, на Балтийската педагогическа академия и на Академията по психология, предприемачество и мениджмънт. Автор е на книги по въпросите за приемствеността на обучението в общообразователните и професионалните училища, по психология на личността и общуването.

Издател: СофтПрес
Език: Български
Година: 2016
ISBN: 9789546857408
Страници: 496
Корици: меки
Тегло: 365 грама
Размери: 20×13
Наличност: Да
Раздел: Приложна психология, Книги

Цена: 14.90