Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина

Стара планина е единствена по рода си в България с богато разнообразие на типове и видове скали. Тя е итересна и от гледна точка на наличие на ценни видове полезни изкопаеми. В изследването си Иван Вутов изяснява видовата принадлежност на скалите от различни магматически комплекси, определя абсолютната и относителната възраст на жилните и дайкови скали. Търси генетичната възка между магматизма и минерализацията и определя характера на родоначалната магма. Разграничава скалите по степен на алкалност. Иван Вутов извършва целенасочени петрографски и петрохимични изследвания на магматическите комплекси Етрополския, Вършецко-Берковския, Литаково-Зверинския, Златишко-Тетевенския, Твърдишкия, комплекса на алкалните скали от с. Сеславци, Бухово и Свидня и Белоградчишко-Кулския комплекс. Трудът е обемист, съдържащ данни от лабораторни, теренни изследвания и анализи на стотици скални образци от Стара планина.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2015
ISBN: 9789545358845
Страници: 224
Корици: меки
Тегло: 416 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Геология, Природо-математични науки, Природни и точни науки, Книги

Цена: 16.00