Оздравяване на предприятието

Тази книга Ви предлага цялостно знание по въпросите на оздравяване на предприятието.
В глава първа е направен исторически и сравнителноправен анализ на оздравителния процес. Визирана е нормативната уредба и са посочени принципите на оздравяването. В глава втора е представено оздравителното производство във всичките му аспекти: понятия, определения, органи и страни; откриване на оздравителното производство, приемане, утвърждаване и съдържание на оздравителния план. В глава трета е представена материята, свързана с действието и изпълнението на оздравителния план. В глава четвърта се разглеждат въпросите, свързани с възобновяване производството по несъстоятелност: страни, основания, последици и прочее. В глава пета е изследвано оздравяването с международен елемент. В края на книгата са формулирани предложения за усъвършенстване на законодателството.
Автор на разработката е проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев. Името на автора прави излишно подробното му представяне пред читателите – професионалисти.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 954608137X
Страници: 224
Корици: меки
Тегло: 250 грама
Размери: 21×14.5
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 18.00