Отговорността на лекаря за вреди, причинени на пациента

Тази книга Ви предлага комплексно и систематизирано знание за гражданската отговорност на лекаря, зъболекаря и на другите медицински специалисти за вреди, причинени на техни пациенти.
Дадена е обща характеристика на гражданската отговорност. Представени са особеностите и характерните черти на гражданската отговорност на лекаря, както и нейните предпоставки – противоправно деяние (действие или бездействие); вреда; вина; причинна връзка. Разгледана е и отговорността на лечебното заведение за вреди, причинени на пациентите от работещите в него лица. Подробно са изяснени аспектите на отговорността на лекаря в някои основни моменти от дейността му. Анализиран е и механизмът на изключване и намаляване на гражданската отговорност. Особен акцент са въпросите, свързани с доказването на отговорността на лекаря в гражданския процес, както и защитата на лекаря срещу неоснователни претенции за обезщетение от пациенти.
В приложение са представени извлечения от актуални нормативни актове, които уреждат правната регламентация на гражданската отговорност на лекаря.
Целевата аудитория на книгата са лекари, зъболекари и други медицински специалисти; адвокати, съдии и юридически консултанти; лечебни и здравни заведения; преподаватели и студенти в специализирани ВУЗ, както и всички граждани.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9546081043
Страници: 288
Корици: меки
Тегло: 275 грама
Размери: 21×14
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 15.00