Отглеждане на зайци за месо (Развъждане. Хранене. Технологии. Болести)

През последните няколко десетилетия зайцевъдството се развива все повече като интензивен подотрасъл на животновъдството. Бързото развитие на зайцевъдството през последните години, актуално и за нашата страна, предизвиква необходимост от повече и нова информация и от преоценка на досегашните препоръки за хранене, отглеждане и здравеопазване на зайците. Съдържанието на предлаганата книга покрива основните направления в зайцевъдството на производство на месо – развъждане, технология на отглеждане, хранене, фуражознание и здравеопазване. Книгата съдържа богата инф ормация, вяжна за работата както в големите, така и в малките ферми с екстензивни методи на отглеждане. Книгата е с практическа насоченост и е предназначена за фермери и специалисти, които работят в зайцевъдния сектор. Написана е на достъпен за широк кръг читатели език независимо от равнището на предварителната им подготовка. Книгата би била ценен източник на съвременна информация в областта на зайцевъдството и за студентите от аграрната област и ветеринарната медицина.

Издател: Провими – България
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9879549221657
Страници: 334
Корици: меки
Тегло: 646 грама
Размери: 15×23
Наличност: Да
Раздел: Лично стопанство. Други, Лично стопанство, Книги

Цена: 23.84