Основи на логопедията

“Основи на логопедията” съдържа два раздела. Първият включва описание на процеса на възникване, развитие и утвърждаване на логопедията като автономна наука и професия в световен и в национален план. Това е един от малкото опити за пресъздаване на цялостната историческа картина на логопедията. Вторият раздел представя авторска концепция за фундамента на логопедията като наука – структура, методи, понятиен апарат на логопедията, етиология, типология и класификация на комуникативните нарушения, основни характеристики на логопедичната терапия. Книгата представлява монографичен труд и същевременно учебник за началния етап на обучението на студентите по логопедия. Полезна информация в него могат да намерят също така логопеди практици и сродни специалисти, проявяващи интерес към нарушенията на речта в тяхната съвременна научна интерпретация.

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789540734002
Страници: 280
Корици: меки
Тегло: 378 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Медицина. Още…, Медицина, Книги

Цена: 15.00