Опазване на земеделскитне земи. Сборник нормативни актове/ В сила от

Сборникът включва: # Закона за опазване на земеделските земи (посл. изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.) # Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (посл. изм. ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г.) # Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (посл. изм. ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г.) # Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи ( посл. изм., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г.). С изменението в бр. 75 от 12 септември 2006 г. е променено заглавието на наредбата (предишно заглавие “Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи”) # Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи (посл. изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г.)

Издател: ВИА
Език: Български
Година: 2006
ISBN:
Страници: 96
Корици: меки
Тегло: 75 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Не
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 4.20