Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят

Книгата представлява монографично изследване върху онлайн журналистиката и дигиталните медии, но съдържа и много практически съвети, които могат да бъдат от полза не само за студенти, а и за широк кръг професионалисти в тази област. В теоретичен план е проследена генеалогията на онлайн журналистиката чрез анализ на Интернета като среда за масмедии и инструмент за публикуване. Детайлно са разгледани медийните типове, характерни за уеб пространството, и съществуващите различия между традиционната и онлайн журналистика. Очертани са спецификите на всеки етап от онлайн журналистическия процес – проучване, търсене и събиране на информация, създаване на нелинейно съдържание за уеб медии. Отделено е място и на уеб дизайна, доколкото е свързан с информационната архитектура, организацията на съдържанието и методите за ефективност на сайтовете. Онлайн журналистиката е привилегирована да съчетава най-добрите практики на “старите” и “новите” медии в конвергентни електронни форми. В книгата е поставен акцент и върху начините, по които традиционните журналистически умения се прилагат в онлайн среда за създаване на стойностно уеб съдържание. Книгата дава знания за историята, същността, отличителните черти и еволюционните стадии на уеб журналистиката, видовете информационни сайтове и прилагането на основните журналистически принципи в интерактивна среда, както и конкретни практически насоки за настоящи и бъдещи онлайн журналисти.

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2012
ISBN: 9789540734026
Страници: 864
Корици: меки
Тегло: 1146 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Журналистика, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 25.00