Обществени поръчки. Концесии

Поместени са Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите, с които се определят: – принципите, условията и редът за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение; – условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии за строителство, концесии за услуги и концесии за добив. Поместено е и информационно приложение, в което са включени извлечение от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съдържащо действащите норми в областта на концесионирането, и списък на актове на правото на ЕС, регулиращи възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания между правни норми, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Издател: Сиби
Език: Български
Година: 2010
ISBN: 9789547306462
Страници: 256
Корици: меки
Тегло: 183 грама
Размери: 19×12.5
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 6.80