Общата система на ДДС в ЕС/ Европейски директиви

През 2004 г. по задание на Европейския съюз започва работа по изработването на нова директива, призвана да “събере” в един документ не само постановките на Шеста директива № 77/388/ ЕИО, приета на 18 май 1977 г. и близо четирийсетината последващи директиви за нейното изменение и допълнение, но и да отрази съвременните европейски концепции по отношение на данъка върху добавената стойност. В резултат на това на 28 ноември 2006 г. Европеиският съюз прие новата Директива № 2006/112/ЕС за обща система на ДДС, която отмени прословутата Шеста директива и всички нейни изменения и допълнения (част “А” от Анекс IX). Новият ДДС-документ беше обнародван в бр. 347 на Официалния журнал на ЕС от 77 декември 2006 г. (т. нар. “Държавен вестник” на Обединена Европа) и влезе в сила на 1 януари 2007 година.

Издател: Икономика Прес
Език: Български
Година: 2007
ISBN:
Страници: 260
Корици: меки
Тегло: 228 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Да
Раздел: Право на Европейския съюз, Право, Книги

Цена: 12.00