Обща технология на виното Т.I

Петото издание на Технология на виното излиза в два тома – Обща технология на виното и Технология на специалните вина. В том I – Обща технология на виното в теоретичен и приложен аспект се разглеждат процесите и технологичните схеми и линии за производство на сухи (трапезни) вина – бели, розови, червени и десертни вина. Технологичните схеми и линии са представени по начин, който дава възможност да се възпроизвеждат както отделни процеси, така и цялостно периодичните (класическите) и непрекъснатите (поточните) линии за производството на съответните вина. Този том обхваща изучаването на: – гроздето като суровина за производство на вино (механичен и химичен състав на гроздето); – материално-техническата база на винарската промишленост (винарски изби, винарски съдове, винарски машини и съоръжения); – процесите при преработка на гроздето и третиранията на гроздовата каша и мъст с разрешени от закона физични и химични средства; – периодичните (класическите) и поточните (непрекъснатите) технологични линии за производство на бели, розови и червени сухи (трапезни) и десертни вина; – процесите при бистренето и филтрирането на младото вино и неговото развитие и формиране; – вторичните суровини (отпадните продукти) от винопроизводството – джибри, чепки, утайки, винен камък и винаса; – технологиите на продуктите от вторичните суровини: алкохол (гроздова ракия и спирт), винен оцет, винена киселина, багрилни концентрати и препарати, гроздово масло, енантов етер и накрая органичен отпадък като фураж за домашните животни или брикети за отопление, с цел опазване на околната среда от замърсяване. При написването на том 1 – Обща технология на виното – са положени усилия да се обхване цялостно развитието на винопроизводството, така че книгата да бъде ръководство за инженертехнолозите и колективите на винарските предприятия в тяхната ежедневна работа по внедряването на техническия прогрес във винарската промишленост. Авторът

Издател: Дионис
Език: Български
Година: 2011
ISBN: 9789542921035
Страници: 456
Корици: меки
Тегло: 544 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: Растениевъдство, Лично стопанство, Книги

Цена: 28.00