Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес

В това изложение е направен опит да се посочат новостите, въведени в режима на отнемане на имущество, които станаха факт със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като се използва натрупаният опит и съдебна практика по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Поради разпоредбата на ал.5 на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, според която „неприключилите до влизането в сила на закона проверки и производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност“, отмененият вече закон ще продължава да бъде актуален още няколко години. Поради тази причина изложението не подценява и неговото разглеждане.

Издател: ВСУ „Черноризец Храбър“
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789547156111
Страници: 132
Корици: меки
Тегло: 167 грама
Размери: 14×20
Наличност: Да
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 25.00