Новото данъчно законодателство през 2011 година

Тази книга е традиционен издателски продукт и съдържа цялото професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2011 година. Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони:
* Закон за корпоративното подоходно облагане * Закон за данъците върху доходите на физическите лица * Закон за данък върху добавената стойност * Закон за акцизите и данъчните складове * Закон за местните данъци и такси * Закон за данъците върху застрахователните премии
В изчерпателни авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък. Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2011 година. Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Националната агенция за приходите, както и авторитетни данъчни консултанти. Съдържанието на книгата е съобразено с данъчното законодателство към 5 януари 2011 година. Целевата аудитория на книгата са мениджъри и предприемачи; счетоводители и данъчни експерти; юристи и финансисти; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2011
ISBN:
Страници: 816
Корици: меки
Тегло: 741 грама
Размери: 20.5×14
Наличност: Не
Раздел: Право, Книги

Цена: 30.00