Новото данъчно законодателство през 2006 година

Това издание е традиционен издателски продукт и съдържа изчерпателно и достоверно знание за данъчното облагане, в сила от 1 януари 2006 г. Публикувани са актуализираните текстове на основните данъчни закони: Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за облагане доходите на физическите лица; Закона за данък върху добавената стойност; Закона за акцизите и данъчните складове; Закона за местните данъци и такси. Поместени са подробни авторски коментари с разяснения на промените във всеки закон. Представени са и актуални писма на ГДЦ при МФ с решения на практически казуси, валидни и през 2006 г. Автори и съставители на книгата са известни и уважавани специалисти по данъчно облагане. Целевата аудитория на книгата са счетоводители, данъчни експерти, юристи, финансисти, мениджъри и предприемачи, както и преподаватели и студенти във ВУЗ.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2006
ISBN:
Страници: 672
Корици: меки
Тегло: 648 грама
Размери: 21×14.5
Наличност: Не
Раздел: Право, Книги

Цена: 22.80