Новите положения в търговското право

Тази книга Ви предлага цялостно и систематично знание за промените в Търговския закон (ДВ, бр. 84 от 2000 г.). Подробно са анализирани промените дружественото право, засягащи публичността на търговците; в статута на търговските дружества и в частност дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество; преобразуването и ликвидацията на търговските дружества и прочее. Изчерпателно са коментирани и промените 6 материята на несъстоятелността – общите разпоредби, както и отделните етапи на производството по несъстоятелност. В приложение е публикуван актуализираният текст на Търговския закон. Книгата е написана от екип университетски преподаватели – авторитетни пециалисти по търговско право, преки участници в подготовката на промените в Търговския закон с ръководител проф. д-р Огнян Герджиков. Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи, финансисти и икономисти, предприемачи и мениджъри, както и студенти и преподаватели в специализирани ВУЗ.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2000
ISBN: 954-608-053-5
Страници: 544
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 18.00