Нов универсален речник Българско-немски/ 118 000 думи, изрази и значения

Универсалният българско-немски речник е нов, съвременен двуезичен речник, включващ 118 000 думи, изрази и значения. Словникът е разработен от българисти от Института по български език при Българската академия на науките, като е съобразен с новата правописна норма на българския език. Обработката на речника е поверена на международен екип от лексикографи. Речникът е предназначен за преводачи, учители, студенти, ученици и всички, които изучават или ползват български и немски език. Предлагат се думи от всички области на живота: от разговорния до деловия и литературния стил, думи от специализирани области като право, икономика, екология, медицина, спорт и др. Нововъведените термини от областта на информационните технологии също са разгледани подробно. Благодарение на богатата граматична, семантична и стилистична информация, която предлага, речникът може да се използва и като тълковен, синонимен, правописен и правоговорен речник. Употребата на думите е илюстрирана богато с примери, фразеологизми, граматични конструкции и словосъчетания, които помагат на потребителя свободно и правилно да ползва чуждия език. Немските еквиваленти се придържат строго към новия немски правопис. Особено внимание е обърнато на рекцията в немския език. Включени са регионални варианти от Австрия, Швейцария и различните региони на Германия. Приложенията в края на речника предлагат допълнителна полезна информация – спрежение на българските и немските глаголи, числа и мерни единици, полезни изрази, “фалшиви приятели’,’ административно разделение на България, Германия, Австрия и Швейцария.

Издател: PONS
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9548278723
Страници: 1114
Корици: твърди
Тегло: 1537 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: For translators and professionals, Езикови системи Klett-Langenscheidt, Cambridge, Учебници

Цена: 29.00