Нов универсален речник: Българско-английски/ 121 000 думи, изрази и значения

Новият универсален българско-английски речник на издателство ПОНС България е съвременен двуезичен речник, разработен през последните няколко години от едни от най-добрите български и английски лексикографи. Речникът използва за основа напълно обновен и актуализиран български словник, в който са включени най-важните нови думи и лексикални единици, навлезли активно в езика в края на XX и началото на XXI век. Обработката на словника е извършена от лексикографи с дългогодишна практика, за които английският език е роден, което гарантира автентичността и качеството на съдържанието. Новият универсален речник съдържа над 120 000 заглавни думи, фразеологизми и устойчиви словосъчетания – по своя обем речникът се нарежда между най-големите българско-английски речници. Една от най-важните цели в работата по речника бе да гарантираме правилно тълкуване на лексикалното значение на думите в двата езика. Затова различните значения на отделните думи са ясно разграничени с пояснения и колокатори и са илюстрирани с примери. Преводите стриктно отговарят на специфичните семантични и стилистични значения на отделните думи. Специално внимание сме обърнали на различията, които съществуват при възприемането на някои културни понятия в двата езика и думите, които ги означават. Географските понятия, имената на градове, държави, природни забележителности, исторически събития и личности са включени в тялото на речника с цел да се улесни търсенето и намирането на еквивалентите. Означени са отделните граматични категории на думите и техните особености, както на български, така и на английски език. Използвани са новите правописни норми на българския книжовен език, разграничени са правописните различия между Великобритания и САЩ. В края на речника са дадени десет приложения с важни енциклопедични и граматични понятия и практическа информация, напр. полезни изрази за ежедневно общуване. Предназначението на речника е да представи подробно съвременното развитие на двата езика и да подпомогне изучаването и използването им както от българите, така и от хората, за които английският език е роден. Речникът има универсално приложение и може да се използва от ученици, студенти, преподаватели, преводачи и всички, които боравят с езика професионално или за удоволствие. Новият универсален българско-английски речник на ПОНС е мостът към успешното овладяване на езика.

Издател: PONS
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9548278715
Страници: 1050
Корици: твърди
Тегло: 1391 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: For translators and professionals, Езикови системи Klett-Langenscheidt, Cambridge, Учебници

Цена: 29.00