Нов руско-български речник

Речникът – това е цялата вселена, подредена в азбучен ред. А. Франс
“Нов руско-български речник” съдържа около 50 000 думи и фразеологични съчетания от съвременната руска реч. Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощта на илюстративен материал и други средства да се излезе от тесните рамки на строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смесването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи. Речникът ще е полезен за всички русисти и слависти, на първо място за преводачите, за изучаващите (студенти, ученици) и преподаващите руски език, както и за широк кръг лица, които ще си служат с него, активно или пасивно, било в професионалната си дейност или като любители на руската литература.

Издател: Парадигма
Език: Руски
Година: 2004
ISBN: 9549536912
Страници: 904
Корици: твърди
Тегло: 1621 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: Руски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 39.00