Немско-български речник; т.1-2

Създаденият от колектив на Българската академия на науките двутомен Немсно-български речник може да се нарече речникът на германистичната традиция в България. Той е настолен справочник на поколения студенти от специалността немска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено немски език. Като се отнася с преклонение пред грандиозния труд на неговите създатели, като съзнава отговорността си пред тях за съхраняването му и за продължаването на традицията и като спазва задължението си пред своите читатели да поднася винаги актуални справочници, настоящият издател реши да отрази промените в развитието на немския език през последните години. Затова целият речник бе преработен с новия правопис и бяха въведени много нови думи от областта на науката – електроника, компютърна техника, физика и др., от икономика, финанси и банково дело, какао и множество думи и изрази от разговорната реч и жаргона. Двутомният Немсно-български речник отразява съвременното състояние на немския език и сдържа: • най-богатия немскоезиков лексикален запас – от Лесинг до днес • примери за приложението на словесните единици • думи и изрази от всички области на езика – литературен, специализиран, разговорен, диалекти, жаргон • указания за правилната употреба на думите -произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, ортографски варианти, синоними и омоними.

Издател: Емас
Език: Български
Немски
Година: 2015
ISBN: 9789548793407
Страници: 1675
Корици: твърди
Тегло: 2259 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: Немски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 80.00