Немско-български речник / с новия правопис

Настоящият немско-български речник съдържа 100000 включително 25000 словосъчетания и е предназначен за широк кръг хора, които желаят да общуват чрез немския език. Основната част от включената в речника лексика отразява стандартния литературен език. Комуникацията обаче не се осъществява само на това езиково ниво. В статиите са представени някои особености на разговорната реч, различни термини (напр. От сферата на икономиката, техниката, биологията и др.), лексика от официално-деловия стил; обхванати са някои остарели езикови форми, които все още се срещат в текстове и биха затруднили читателя. Представената в ре1чника лексика се базира предимно на говорения в Германия немски език, но са отразени и елементи от австрийския и швейцарския вариант на езика (като в специално приложение са разгледани накратко принципните разлики между тези варианти). В специалмно приложение са разгледани някои граматични особености, които е трудно да се обхванат лексикографски, но са важни за практическото боравене с езика.Тъй като лексикалният запас и владеенето на граматичните правила не са достатъчна гаранция за успешна комуникация, а са необходими и допълнителни знания, в речника непосредствено след дума или в специални полета приложения е включена лингвистична или регионална езикова, етнокултурна, обществено-политическа и др. Информация.

Издател: Gaberoff
Език: Български
Година: 2001
ISBN: 954-9607-53-4
Страници: 1104
Корици: твърди
Тегло: 1085 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Немски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 11.50