Наредба № РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

С наредбата се определят техническите правила и норми при проектиране на нови пътни тунели по републиканската пътна мрежа на Република България, наричани за краткост “пътни тунели”, както и изискванията за безопасност при проектирне, управление и мониторинг на движението в пътните тунели. Наредбата не се отнася за проектиране на тунели с друго предназначение.

Издател: Итус-98
Година: 2016
ISBN: 9770324071925
Страници: 228
Корици: меки
Тегло: 298 грама
Размери: 14×21
Наличност: Да
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 14.40