Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове терит./старо

Отменя Наредба №5 от 2001 г за правила и нормативи за устройство на територията /обн., ДВ, бр.51 от 2001 г.: попр., бр. 62 от 2001 г./

Издател: Техника
Език: Български
Година: 2004
ISBN:
Страници: 64
Корици: меки
Тегло: 60 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 3.90