Наръчник актуализирани разходни норми на материалите Т.1-2/ Комплект

Наръчникът е ценно помагало за техници, инженери, проектанти, инвеститори и всички други, занимаващи се със строителство. Тук са събрани на едно място всички нормативи за материалите в строителството, които имат приложение при изпълнението на различните видове строителни и монтажни работи. Тук те са отразени в два тома и са подредени на 4 отделни части. Всички видове СМР са кодирани и приспособени за компютърно отразяване на данните. Нормативите са актуализирани към края на 2007 г. В първия том са отразени разходните нори само за материалите, необходими за различните архитектурно-строителни работи по асортимент на изпълнение на: високо строителство, пътно, жп, хидротехническо и зелено строителство. Тук са дадени и практически указания за съставяне на количествени сметки за тях. Във втория том ще намерите всичко само за татериалите при изпълнението на монтажните работи за: водоснабдяване иканализация, отопление в сгради, вентилация и климатични инсталации, изработка и мотаж на стоманени конструкции, монорелсови и телферни пътища, асансьори, ел.инсталации в сгради, монтаж на машини и съоръжения. Посочена е номенклатурата на най-употребяваните матеиали при изпълението на азличните видове СМР с обозначен КОД по европейската номенклатура на PRODKOM-list и тази на НОК, подредени по азбучен ред. В табличен вид е посочена теоретичната маса на съответните материали за единица дименсия.

Издател:
Език: Български
Година: 2008
ISBN:
Страници: 2112
Корици: меки
Тегло: 2650 грама
Размери: 28×20
Наличност: Да
Раздел: Техническо-нормативни документи, Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 75.00