Наказателно право: Обща част /учебно ръководство/***

Без да претендира за приносност, ръководството има за цел да помогне студентите по право в усвояването на наказателноправната материя. То представя в синтезиран вид основните наказателноправни теми, категории и институти под формата на разширен план- конспект, в които се посочва оптималната схема за излагане на всяка отделна тема. Ръководството цели също да хвърли светлина на достъпен за студентите език върху онези отделни конструкции и моменти, които обикновено ги затрудняват, тъй като общата им юридическа, включително и терминологична подготовка е все още в начален стадий. В ръководството има доста примери, илюстриращи отделните ситуации, без обаче те д изобилстват в текста.След конспекта на всяка тема са посочени въпроси за упражнение, казуси и тестове за самоподготовка, както и за подготовка на семинарни занятия. След всеки раздел тематично е представена препоръчителна литература.Представения минимум от познания би следвало да подпомогне студентите за кратко време да се запознаят схематично с цялата наказателноправна материя, след което да вникнат в същността на проблематиката отделно, използвайки ръководството именно като план на своите персонални изследвания и подготовка за семестриални и държавни изпити.

Издател: Ромина
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9548971585
Страници: 204
Корици: меки
Тегло: 177 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 6.00