Наказателен процес. Учебно ръководство 2005

Влезлият в сила от 01.01.2000 г. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 70 от 1999 г.) внесе особено съществени промени в наказателнопроцесуалната система. Той, както и реформата на НПК от 1997 г., 1998 г., 2001 г., 2003 г. и 2004 г., изискват учебната програма на дисциплината “Наказателен процес” в юридическите факултети да бъде съобразена с новостите в действащото законодателство. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовка по Наказателен процес, която трябва да бъде развита при лекционния курс на тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс и курса по Наказателен процес на акад. Ст. Павлов, който остава най-сериозния труд в тази област на научното познание.

Издател: Ромина
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9548971755
Страници: 392
Корици: меки
Тегло: 350 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 11.00