Наказателен кодекс

11. актуализирано издание – към 1 ноември 2010 г.
Сборникът съдържа Наказателния кодекс с последните му изменения. Поместени са и Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Законът за амнистия от 2009 г., списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна, и списък на вещите, които не подлежат на конфискация. Текстовете са анотирани с предишни редакции на разпоредбите, изменени или отменени след 1998 г., с препращания към други нормативни актове и решения на Конституционния съд.
Съдържание: 1. Наказателен кодекс 2. Закон за амнистия от 2009 г. 3. Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс 4. Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна 5. Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателният кодекс

Издател: Сиби
Език: Български
Година: 2010
ISBN: 9789547309548
Страници: 350
Корици: меки
Тегло: 250 грама
Размери: 19×12
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 7.10