Наказателен кодекс. Последна актуализация 22.03.2005**

Книгата съдържа пълния текст на Наказателния кодекс с последните изменения, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 24 от 22 март 2005 г.
Кодексът има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред.
Под линия е дадена предишната редакция на изменените членове.
В книгата е включен и Законът отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 19 от 1 март 2005 г., с който уреждат условията и редът за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност.

Издател: ВИА
Език: Български
Година: 2005
ISBN:
Страници: 200
Корици: меки
Тегло: 156 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 4.00