Митническо право. Коментар на актуалните митнически разпоредби

В последните години се забелязва повишен интерес към митническата материя. Законът за митниците урежда устройството и организацията на митническата администрация, както и извършваната от нейните органи дейност. Той е хармонизиран с европейското митническо законодателство и заедно с Правилника за прилагането му и Наредба № 11 на министъра на финансите от 1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения представлява основата на митническото законодателство у нас. Този закон беше изменян и допълван многократно от обнародването му през 1998 г. Това се дължи частично както на промените в европейското законодателство или в други наши закони, така и на усилията на законодателя за повишаване на ефективността при прилагането му в практиката.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9546496723
Страници: 304
Корици: меки
Тегло: 160 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 10.00