Митнически и данъчен контрол

Йосиф Аврамов, доктор по икономика, води лекционни курсове по учебни дисциплини в областта на финансите, банковото дело и на финансовия контрол в Стопанския факултет на Софийския университет „СВ. Климент Охридски“ и други университети. Автор и съавтор е на монографиите и учебниците: „Данъчен и митнически контрол“, „Банков контрол“ – 2 издания и „Еврото – новата европейска Валута“, „Теория на парите и кредита“. „Основи на данъчното облагане и на данъчния контрол“ – в две издания, „финанси на предприятието“, „Корпоративни финанси“, „Изисквания за предоставяне на банкови кредити на фирмите“, „Законодателна защита на правата на потребителя“, „Сметната палата – държавен орган за финансовобюджетен контрол“, „Пари, Кредит, Борси“ и на многобройни публикации в авторитетни научни издания. Взел е участие в работни групи за разработката на следните законопроекти: за Сметната палата, за устройството на държавния бюджет, за защитата на потребителите и на правилата за търговията, за малките и средните предприятия и на все още неприетия от парламента проектозакон за кредитните кооперации и сдружения. Председател е на Международния фонд „Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България“ и зам. председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2002
ISBN: 9546495271
Страници: 460
Корици: меки
Тегло: 492 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 11.00