Международноправни актове в областта на околната среда

С предлаганото издание се прави опит да се даде представа (макар и в по-обобщен вид) за международното сътрудничество по проблемите на околната среда, както и за институционалната и правната му рамка. Става дума за по-значими международни споразумения в тази област, в това число и такива от регионално естество, по които е страна Република България, както и за нейни двустранни договорености. В коментара и анализа на тези договорености се акцентира най-вече на тяхното значение, обхват и уреждани правоотношения.
Подборът на споразуменията е целенасочен, защото идеята е не да се състави сборник на международноправни актове, а да се следва определена хронология относно правата и задълженията на страните по тях, свързани с опазването на природата и нейните компоненти и ограничаването на човешки дейности с отрицателно въздействие върху околната среда. В повечето случаи включените в книгата договорености и документи са под формата на извлечения, с цел да се даде по-голяма яснота и нагледност на най-важните елементи от тяхното съдържание.

Издател: София
Език: Български
Година: 2004
ISBN:
Страници: 458
Корици: меки
Тегло: 390 грама
Размери: 20×14.5
Наличност: Да
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 10.00